Nathan Wirth, one of my lecturers of aesthetics, on his blog named "Slices of silence. Conversations about photography" published my essay on the Warmia series. You can find it here, please take a look on other features too, it's one of the greatest place in web to find photography and words: http://nlwirth.com/blog/warmia-in-black-and-white-tiles
Nathan Wirth, jeden z moich wykładowców estetyki, na swoim blogu "Kromki ciszy. Konwersacje o fotografii" opublikował mój esej dotyczący cyklu Warmii. W języku polskim możecie go znaleźć tutaj, proszę zwróćcie uwagę również na inne teksty, to jedno z najlepszych miejsc w sieci gdzie można znaleźć fotografię i słowa: http://nlwirth.com/blog/warmia-in-black-and-white-tiles

You may also like

Publications / Publikacje
2015
Panteon
2015
Wedding portfolio / Portfolio ślubne
2015
Olsztyn
2015
Flower power
2016
Nightscape / Krajobraz nocny
2015
Glasshouse impressions
2016
Yin Yang
2015
Ulalume
2015
Forest / Las
2015
Back to Top