Cutoff - a route shorter than the usual one

A sense of landscape photography is more than bringing great sights, appraised pictures of mother nature's landmarks presented in the most spectacular way. There's no such photography without journey, thus no journey without road. A road of any kind, but for landscapist the more desolated path is, the greater chance of finding a place of photographic Zen of his own. That's why we use byways, not main roads or highways. The series is a small part of my own cutoffs. Where the route itself had more importance than the place it leads to.
---
Ścieżki

Sensem fotografii krajobrazu jest coś więcej, niż pokazywanie pięknych widoków, oklaskiwanych obrazów cudów natury przedstawianych w najbardziej spektakularny sposób. Taka fotografia nie istnieje bez podróży, a podróż nie istnieje bez drogi. Drogi jakiegokolwiek typu, lecz dla pejzażysty im bardziej opuszczona jest ścieżka, tym większa pojawia się szansa na znalezienie miejsca swojego własnego, fotograficznego Zen. To dlatego korzystamy z bocznych ścieżek, a nie głównych dróg czy autostrad. Cykl jest małą częścią moich własnych ścieżek. Gdzie sama droga okazała się mieć większe znaczenie, niż miejsce do którego prowadzi.

You may also like

Glasshouse impressions
2016
Olsztyn
2015
Warmia
2015
Ulalume
2015
Exhibitions / Wystawy
2015
Birds / Ptaki
2016
Landscape in mono / Krajobraz w mono
2016
Nightscape / Krajobraz nocny
2015
Panteon
2015
Wedding portfolio / Portfolio ślubne
2015
Back to Top