Cutoff / Ścieżki

ND Awards 2016 Fine Art: Landscape category Bronze Metal Award

Brązowy medal ND Awards 2016 w kategorii Fine Art: Landscape
Ukiel series / cykl Ukiel
Golden Lens Award, Architecture, Open Photographic Championship, MOK Olsztyn, Poland 2016
Złote Szkło w kategorii Architektura w Otwartych Mistrzostwach Fotograficznych, MOK Olsztyn, Polska 2016
Chapel under the stars / Kapliczka pod gwiazdami
Bronze Medal of Czech Federation of Art Photography (CFFU), "The Photo Journey" Salon, Czech Republic 2016
Brązowy medal Czeskiej Federacji Sztuki Fotograficznej (CFFU), Salon "The Photo Journey", Czechy 2016
Cranes / Żurawie
Bronze Medal of International Federation of Photographic Art (FIAP), FIAP Salon "Sunflower International Photographic Competition", Czech Republic 2015
OneShotPhotoCon Federation Honorable Mention (OSPC), FIAP Salon "Essence of Light", Hungary 2016

Brązowy medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), Salon FIAP "Sunflower International Photographic Competition", Czechy 2016
Wyróżnienie honorowe Federacji OneShotPhotoCon (OSPC), Salon FIAP "Essence of Light", Węgry 2016

Under the lamp / Pod lampą

Gold Medal of Photographic Society of America, FIAP Salon „Omni Candid 12 Digital”, Belgium 2014
Ist place in "Nature in Lens" Competition of Poznań Photo Days Festival, Poland 2014

Złoty Medal Photographic Society of America, Salon FIAP „Omni Candid 12 Digital”, Belgia 2014
1-wsze miejsce w konkursie "Przyroda w obiektywie" w ramach Poznańskich Dni Fotografii, Polska 2014

The eye / Oko
International Federation of Photographic Art Honorable Mention (FIAP), "The Photo Journey" Salon, Czech Republic 2016
Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), Salon "The Photo Journey", Czechy 2016
Pantheon series / cykl Panteon

Golden Lens Award - Architecture, Open Photographic Championship, MOK Olsztyn, Poland 2014

 
Złote szkło w kategorii Architektura,
Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne, MOK Olsztyn, Polska 2014
Yin Yang series / cykl Yin Yang
Honorable Mention in Architecture: Other category of Neutral Density Awards 2014
Wyróżnienie w kategorii Architecture: Other konkursu Neutral Density Awards 2014
Pastel
Honorable Mention - Coup de Coeur Juge of 12th Festival International Photographique de La Gacilly FIAP Salon, France 2015
Wyróżnienie Jury – Coup de Coeur Juge w Salonie FIAP w ramach 12-tego Międzynarodowego Festiwalu Fotograficznego La Gacilly, Francja 2015
In mist / We mgle
International Federation of Photographic Art Honorable Mention (FIAP), FIAP Salon "Essence of Light", Hungary 2016
Wyróżnienie honorowe Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), Salon FIAP "Essence of Light", Węgry 2016
Rising sun / Wstające słońce
International Federation of Photographic Art Honorable Mention (FIAP), FIAP Salon "Essence of Light", Hungary 2016
Wyróżnienie honorowe Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP), Salon FIAP "Essence of Light", Węgry 2016
Stage is set / Scena gotowa
OneShotPhotoCon Federation Honorable Mention (OSPC), FIAP Salon "Essence of Light", Hungary 2016
Wyróżnienie honorowe Federacji OneShotPhotoCon (OSPC), Salon FIAP "Essence of Light", Węgry 2016
The pair / Para
OneShotPhotoCon Federation Honorable Mention (OSPC), FIAP Salon "Essence of Light", Hungary 2016
Wyróżnienie honorowe Federacji OneShotPhotoCon (OSPC), Salon FIAP "Essence of Light", Węgry 2016
Reflection / Odbicie
Honorable Mention of Nature section, Open Photographic Championship, MOK Olsztyn, Poland 2016
Wyróżnienie w kategorii Natura, Otwarte Mistrzostwa Fotograficzne, MOK Olsztyn, Polska 2016

You may also like

Publications / Publikacje
2015
Landscape in mono / Krajobraz w mono
2016
Yin Yang
2015
Prints / Wydruki
2015
Exhibitions / Wystawy
2015
Function & form / Funkcja i forma
2015
Panteon
2015
Wedding portfolio / Portfolio ślubne
2015
Cutoff / Ścieżki
2016
Olsztyn
2015
Back to Top