Awards / Nagrody
Awarded photographies / Nagrodzone fotografie
Landscape / Krajobraz
Landscape of Warmia / Krajobraz Warmii
Nature / Przyroda
Nature of Warmia / Przyroda Warmii
Posters & Graphics / Plakaty i Grafiki
Photographies used in projects / Fotografie użyte w projektach
Forest / Las
Forest of Warmia / Lasy Warmii
Yin Yang
Studies on complementary forces of darkness and light / Studium uzupełniających się sił ciemności i światła
Publications / Publikacje
Publications of texts and essays / Publikacje tekstów i esejów
Wadąg river forest / Las rzeki Wadąg
Wadąg river forest / Las rzeki Wadąg
Nightscape / Krajobraz nocny
Nightscapes of Warmia / Nocne krajobrazy Warmii
mapawarmii.pl
Photographic locations guide / Fotograficzny przewodnik
Panteon
Paris Pantheon chiaroscuro details / Światłocienie detali paryskiego Panteonu
Warmia
Scrapbook of my homeland Warmia region / Pamiętnik z mojego rodzinnego regionu Warmiii
Prints / Wydruki
Prints / Wydruki
Springs of Łyna / Źródła Łyny
Springs of Łyna / Źródła Łyny
Ulalume
A poem by Edgar Allan Poe / Wiersz Edgara Allana Poe
Function & form / Funkcja i forma
Unique form vs Usability / Unikalna forma vs Użyteczność
Olsztyn
Elements of urban puzzle game of city of Olsztyn / Elementy miejskiej układanki miasta Olsztyna
Wedding portfolio / Portfolio ślubne
Wedding portfolio / Portfolio ślubne
Exhibitions / Wystawy
Photo exhibitions I took part in / Wystawy fotograficzne, w których brałem udział
Conceptions / Koncepcje
Conceptions / Koncepcje
Back to Top